Radio 1 Radio 2 Radio 3
 
ชาวเสรีชนทุกท่าน ขอแสดงความขอบคุณต่อน้ำจิตน้ำใจของทุกท่าน บัญชีเสรีชน ออมทรัพย์ 270-211-6010 ชื่อบัญชี มานิต ทชภา ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีลำลูกกา